ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ (ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ, ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΜΕΛΟΥΣ)

SHARE SHARE PRINT SEND
Fit___________________.jpg

Στην ελληνική γλώσσα η λέξη κρίση σημαίνει τόσο την απότομη όξυνση ενός προβλήματος όσο και την νοητική ενέργεια πριν παρθεί μια απόφαση ή πριν γίνει μια επιλογή.  Έτσι λοιπόν με αυτήν την διττή της σημασία μπορεί να έρθει η κρίση μέσα στην οικογένεια, ξεκινώντας από την απότομη όξυνση ενός προβλήματος που απαιτεί την παραγωγή νέων επιλογών και αποφάσεων.

Σε μια τέτοια κομβική στιγμή η οικογένεια μπορεί να ζητήσει την βοήθεια ειδικού ψυχολόγου προκειμένου να μπορέσει να επεξεργαστεί και να βιώσει τη νέα πρόκληση και να δημιουργήσει ένα νέο μονοπάτι εκεί που ο δρόμος τείνει να μοιάζει αδιέξοδος.

Συχνά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικογένεια και να βιώσει έντονη αποσταθεροποίηση μπορεί να είναι το διαζύγιο, η απώλεια ή ο θάνατος, η διάγνωση σωματικής ή ψυχικής ασθένειας σε ένα μέλος, η υπογονιμότητα, ο ερχομός ενός νέου παιδιού στην οικογένεια.

Στόχος της παρέμβασης του ψυχολόγου είναι να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να χειριστούν αποτελεσματικά τη δύσκολη περίοδο της εξελιγκτικής στους διαδρομής.