ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΟΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

SHARE SHARE PRINT SEND
Fit___________

Τα δομημένα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης αποτελούν μια μη φαρμακευτική παρέμβαση η οποία εφαρμόζεται συνδυαστικά με την φαρμακοθεραπεία και απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς που βρίσκονται σε Ήπια Γνωστική Διαταραχή ή σε αρχικό και μέτριο στάδιο άνοιας.

Γίνονται σε ομαδική ή ατομική βάση και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  ασκήσεις ενδυνάμωσης των γνωστικών λειτουργιών, θεραπεία δι’ αναμνήσεων, ασκήσεις χωροχρονικού προσανατολισμού, ανάλυση θεμάτων επικαιρότητας, εκμάθηση χρήσης μνημοτεχνικών στρατηγικών και βοηθημάτων.

Οι συνεδρίες οργανώνονται με βάση τις γνωστικές δυνατότητες και ελλείμματα του κάθε ατόμου.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η γνωστική άσκηση και η επαγρύπνηση του εγκεφάλου έχει ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο σε ασθενείς αλλά και σε υγιείς ηλικιωμένους οι οποίοι μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να καθυστερήσουν μια ενδεχόμενη έναρξη της νόσου.