ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

SHARE SHARE PRINT SEND

Το επάγγελμα του Ψυχολόγου διασφαλίζεται από συγκεκριμένες αρχές Δεοντολογίας που δεσμεύουν τον επαγγελματία Ψυχολόγο. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους προκειμένου να ενημερωθείτε έγκυρα για τις Αρχές Δεοντολογίας.

 

  • Κώδικας Δεοντολογίας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

http://www.seps.gr/index.php/2010-02-22-13-47-11-sp-1727489196

 

  • Οικουμενική Διακήρυξη Αρχών Δεοντολογίας για Ψυχολόγους

http://www.iupsys.net/about/governance/universal-declaration-of-ethical-principles-for-psychologists.html

 

  • Καταστατικός Χάρτης Επαγγελματικής Ηθικής για Ψυχολόγους EFPA

http://www.seps.gr/index.php/2010-02-22-13-48-39