ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΟΙΑΣ

SHARE SHARE PRINT SEND
Fit_anoia

Νευροψυχολογική αξιολόγηση ονομάζεται η αξιολόγηση των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών του ατόμου (μνήμη, προσοχή, μάθηση, λόγος, αντίληψη, εκτελεστικές λειτουργίες) μέσω σταθμισμένων και εξειδικευμένων νευροψυχολογικών τεστ.

Στην άνοια η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση των γνωστικών ελλειμμάτων και δυνατοτήτων του ασθενούς, τη διαφορική διάγνωση από άλλες μορφές άνοιας ή συναισθηματικής διαταραχής , για τον έλεγχο της πορείας της νόσου, και την διαμόρφωση ενός προγράμματος γνωστικής παρέμβασης (νοητική ενδυνάμωση).

Διαβάστε περισσότερα για την  Άνοια στις Συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με την Άνοια