ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

SHARE SHARE PRINT SEND
Fit_images

Στην σημερινή εποχή όπου το άτομο καλείται να λάβει αποφάσεις που να καθορίζουν το επαγγελματικό του μέλλον όλο και νωρίτερα, εμφανίζεται η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού ως απόλυτη αναγκαιότητα.

Οι έφηβοι της εποχής μας καλούνται όχι μόνο να βρουν ένα επαγγελματικό τομέα που να εξασφαλίζει προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης αλλά και πολλά περισσότερα, όπως να ταιριάζει στην δική τους μοναδική προσωπικότητα, να αναδεικνύει τα ταλέντα τους και βέβαια να παρουσιάζει δυνατότητες εξέλιξης.

Η λήψη αυτής της απόφασης γίνεται ακόμα πιο δύσκολη αν αναλογιστεί κανείς τις συνυπάρχουσες εντάσεις και αμφισβητήσεις που χαρακτηρίζουν  την περίοδο της εφηβείας όπως και επίσης και το άγχος και των αγωνία των γονέων.

Η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιείται σε τρεις συνεδρίες.

Η πρώτη συνεδρία είναι οικογενειακή και διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά και κατά την διάρκειά της γίνεται η γνωριμία των μελών της οικογένειας με τον ειδικό και αναλύονται οι στόχοι του επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και οι δυσκολίες που πιθανόν αντιμετωπίζονται.

Ο ειδικός αποκτά μια πρώτη εικόνα του τρόπου λειτουργίας της οικογένειας και των δυναμικών που αναδύονται.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας η οποία είναι συνήθως δίωρη, ο έφηβος συμπληρώνει μια σειρά εξειδικευμένων ερωτηματολογίων μέσω υπολογιστή, τα οποία διερευνούν χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, ταλέντα του, αξίες και επιθυμίες.

Τέλος στην τρίτη συνεδρία γίνεται η παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων και η παράδοση της γραπτής εξατομικευμένης έκθεσης, Σε αυτήν την συνεδρία μπορεί να είναι παρούσα είτε όλη η οικογένεια είτε μόνο ο έφηβος, κάτι που αποφασίζει ο ίδιος.