ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

SHARE SHARE PRINT SEND
Fit_success

Η σημερινή σχολική πραγματικότητα, όπου οι έφηβοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις ζωής όπως η επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης όσο το δυνατόν νωρίτερα, και ο σύγχρονος εργασιακός στίβος, όπου πετυχαίνουν περισσότερο όσοι είναι δεσμευμένοι και προσηλωμένοι στο αντικείμενό τους, καθιστούν την κατάλληλη και έγκαιρη επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού αδήριτη ανάγκη.

«Είμαι μαθητής και δεν ξέρω τι κατεύθυνση να ακολουθήσω», «Φέτος δίνω πανελλήνιες και δεν ξέρω τι σχολή να δηλώσω πρώτη», «Είμαστε γονείς και δεν ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε το παιδί μας να επιλέξει την επαγγελματική κατεύθυνση που θα του ταίριαζε»… Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους πιο συχνούς προβληματισμούς που οδηγούν τον μαθητή και την οικογένειά του να αναζητήσουν συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αν λοιπόν εσείς ή το παιδί σας βρίσκεστε σε ένα σταυροδρόμι επιλογής επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι η κατάλληλη στιγμή να αναζητήσετε βοήθεια! Η διεξαγωγή της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού ολοκληρώνεται σε τρεις συνήθως συνεδρίες όπου η πρώτη αποτελεί μια οικογενειακή συνάντηση, στη δεύτερη γίνεται η συμπλήρωση των εξειδικευμένων τεστ και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τρίτη συνάντηση όπου γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων.